Start Up ธุรกิจที่ทำให้คุณรวยเร็วที่สุด ทำอย่างไร? ต้องมา


รับฟังการบรรยาย จาก Kaidee.com ธุรกิจ Startup อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ที่จะมาไขข้อสงสัย มีวิธีการอย่างไร เริ่มต้นอย่างไร อะไรคือธุรกิจ Startup ที่จะทำให้คุณรวยแบบก้าวกระโดดในปี 2017 นี้ ถ้าคุณอยากรู้ อยากรวย ต้องมา

 

เวลากิจกรรม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น.

 


สนใจร่วมออกบูธ
Show Buttons
Hide Buttons