านเดียวที่จะขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่เมืองแห่งนวัตกรรม
กิจกรรมในการสร้างงานสร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิตอลของจังหวัดเชียงใหม่ เเละภาคเหนือ
Northern Digital Expo 2017

one stop expo
One Stop Expo
งานเดียวครบ จบทุกความต้องการของชาว IT
รวมตำเเหน่งงาน 1000 ตำเเหน่ง
รวมตำแหน่งงาน Digital IT
กว่า 1,000 ตำแหน่ง
NDX for web แก้ไข-04
ให้คำปรึกษาทุกกิจการ SME
จากหน่วยงานมืออาชีพ
NDX for web แก้ไข-05
ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้า
เพื่อรับของรางวัลพิเศษ


Event and ActivitesEXHIBITOR
EXHIBITOR
Partner


 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Northern Digital Expo 2017
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • digital lanna NDX
 • Gistda NDX 2017
 • Talent Mobility NDX
 • untitle_ndx
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Smart Chiang Mai

สนใจร่วมออกบูธ
Show Buttons
Hide Buttons